≡ Menu

Når dødsboet skal behandles

Når et menneske, som bor i en bolig alene, afgår ved døden, opstår der et dødsbo. Et dødsbo består af en bolig, som kan være et hus eller lejlighed, med egendele, som nu står også for en større proces. Oftest er det arvingerne af den afdøde, som sørger for dødsboet. Men hvis der ikke er nogen arvinger, eller hvis den afdøde ikke har angivet i sit testamente, hvem der skal behandle dødsboet, så bliver det automatisk gjort sådan, at det er Skifteretten, som udpeger en bobestyrer.

Staten tjener penge på dødsboer

Bobestyren vil ofte bestille et auktionshus til at komme, og vurdere ejendelene i boligen. De tager de ting, som har en værdi, og sælger det herefter videre på auktion. De penge, som der indtjenes på auktionerne, går direkte til staten. Så staten tjener mange penge årligt, og det varierer år efter år. Men vanligt tjener staten mellem 75-100 millioner om året på dødsboer.

Få tømt og istandsat boligen

Hvis man står i den sitation, at man gerne vil have tømt et dødsbo, kan man på hjælp af Dødsbo Hjælpen. Det kan være med til at få tømt boligen for alle ejendele, men det kan også være til rengøring af boligen. Den skal nemlig rengøres, og herefter skal den istandsættes, så boligen kan blive klar til at blive solgt til nye ejere. Hvis dødsboet er en lejlighed, så haster det nok lidt mere, med at få tømt lejligheden, fordi der ofte er en deadline til hvornår man skal have det tømt, så ejendommen kan istandsætte det, og få det gjort klar til, at en ny lejer kan flytte ind. Det er ligegyldig, hvor i landet, det er, det kan være dødsbo København, i Jylland, eller på Fyn. Det kan være en stor og uoverskuelig proces, hvis man ikke har stået i den før.

{ 0 comments… add one }

Leave a Comment