≡ Menu

Få professionel hjælp til mycometer test ved indeklima problemer

Indeklima problemer kan være forårsaget af mange forskellige ting, så som fugt grundet skybrud eller ødelagte rør, manglende udluftning, utætte vinduer eller for høj fugt i materialerne under byggearbejdet.

Et skimmelsvampeangreb er ikke altid til at se, da skimmelsvamp kan vokse under gulvet, i vægge, bagved skabe osv. Så, for at finde ud af hvad det dårlige indeklima skyldes, kan man foretage en såkaldt mycometer test.

Og hvad er så det?

En mycometer test er, i all sin enkelthed, en eller flere prøver taget af overflader i huset eller kontoret, som så bliver testet for de enzymer svampe efterlader. Svampe sender spore og døde hyfer (celletråde) ud, som lægger sig på vandrette og lodrette flader som sporestøv. For at teste for dette sporestøv, svabes overfladen med en vatpind, som så bliver testet for forekomsten af enzymet.

Man kan godt gøre det selv, men det er mest tilrådeligt at få hjælp til at forstå resultatet, så man ikke ender med at enten overse et svampeangreb, eller iværksætte en større oprensning, hvis det reelt ikke er nødvendigt. Der er nemlig risiko for både falske negativer og falske positiver, når man tester for svampesporer. Du kan få hjælp til mycometer test her.

Hvad er skimmelsvamp?

Skimmelsvamp er en naturligt forekommende svampeart, som findes overalt i naturen. Den finder vej ind i vores huse og kontorer igennem ventilationssystemer, støv og snavs. Er der fugtskader i huset, og er de rette omstændigheder til stede, giver det god grobund for skimmelsvampen. Der skal være organisk materiale så som træ, papkasser, tøj osv. tilstede, samt temperaturforhold og høj fugtighed.

Skimmelsvampen kommer i mange afskygninger, lige fra hvid over grå, gullige, rødlige, grønlige og helt sorte nuance. Den kan også være lodden, men fælles for alle er at de afgiver en jordslået lugt som en gammel, fugtig kælder.

Hvad kan det betyde for dit helbred?

Ved at udsende sporer i luften, kan skimmelsvamp være skadelig for helbredet i nogle mennesker. Symptomerne kan være træthed, hovedpine, hæshed, hoste og trykken for brystet, irriterede luftveje og øjne og koncentrationsbesvær.

Lider man i forvejen af allergi, er man særligt udsat for skimmelsvampens påvirkning. Dog er det ikke ensbetydende med at man er allergisk overfor alle typer skimmelsvamp, og det er derfor en god ide at finde ud af hvilken slags man reagere på, så man kan sætte ind overfor netop den type.

Skimmelsvamp i nybyggerier

Der har været mange beretninger om skimmelsvamp i nybyggerier i de senere år, og dette kan skyldes at de materialer husene bygges af har været meget fugtige under byggeperioden.

Årsagen er som regel, at der ikke er blevet planlagt ordentligt, og at tidsplanerne for byggeprojektet har været for korte til at få bygningen ordentligt tørret ud inden indflytningen. Bygningsreglementet har byggefugt med i regelsættet, som angiver at fugten i en ny bolig ikke må være så høj, at den giver anledning til skimmelsvamp. Det er udelukkende for at forhindre at nye beboere flytter ind i fugtige boliger, og dermed kan blive udsat for skimmelsvampangreb.

{ 0 comments… add one }

Leave a Comment