≡ Menu

8 almindelige gør-det-selv brølere

Der er ikke noget bedre end at gøre det selv! Desværre kan det også meget hurtigt gå galt, hvis du ikke gør dit forabejde godt nok – og du vil gerne undgå at få advokater på nakken – eller brug for bistand fra en advokat – fordi du har lavet en brøler eller overtrådt reglerne for din ejendom.

Sandheden er, at mange gør-det-selv-projekter kan gå grueligt galt. Herunder har vi samlet en liste med de 8 typiske gør-det-selv-brølere, så du måske kan undgå dem i fremtiden.

1. Fugeskum i tagkonstruktioner

Mange forsøger at lappe utætte tagsten ved at sprøjte fugeskum (PUR-skum, polyuretanskum) imellem. Men det er en rigtig dårlig idé. Skummet bliver nemlig skrøbeligt over tid, så det begynder at suge fugt som en svamp. En sådan uheldig reparation kan udløse meget større skader, end der var i forvejen – noget som i de fleste tilfælde fører til en K3’er i tilstandsrapporten.

Hvad du i stedet bør gøre: Hold dig fra fugeskum – det er ikke en mirakelløsning. Lad fagmænd om at reparere skader på taget. En fejl fra din side kan have fatale konsekvenser.

2. Glemt ventilationen

Når folk lægger isoleringsmåtter på loftet, glemmer rigtig mange at sørge for god ventilation. En ivrig handyman kan komme til at lukke for loftets luftspalter, og det fordrer både skimmel og råd.

Hvad du i stedet bør gøre: Lad være med at tildække ventilations- og udluftningshuller. Hold en 5 cm stribe mellem isoleringsmateriale og taget.

3. Forkert mørtel

De fleste gør-det-selv-mænd tænker: Jo stærkere, jo bedre! Derfor vælger mange den forkerte cementmørtel, når de skal udbedre fuger og murværk. Problemet er bare, at hvis mørtlen ikke passer til den, der er der i forvejen, kan det over tid skabe revner, åbninger og afskalninger.

Hvad du i stedet bør gøre: Først og fremmest skal du undersøge, hvilken mørteltype der er brugt i facaden. Tricket er simpelt: du skal bruge den samme. Er du i tvivl, kan du rådføre dig med en erfaren murer.

4. Forkert montering af gipsplader

At smække en skillevæg op er noget af det mest handyman-agtige, du kan gøre. Men du kan nemt gøre det forkert. Mange bruger et spinkelt træskelet mellem gipspladerne, så væggen ikke bliver stabil nok, og du risikerer, at den begynder at slå revner.

Hvad du i stedet bør gøre: Gør væggen stabil med et solidt træskelet, rigeligt med skruer og to lag gips. Følg vejledningen, og sørg for, at du har styr på ejendommens krav til indvendige skillevægge.

5. Ulovligt el-arbejde

Her er en rigtig synder – for en typisk gør-det-selv brøler er nemlig at udføre arbejde, som du ikke har lov til. Meget elarbejde er eksempelvis forbeholdt fagmænd. Fejl i elinstallationer kan medføre alvorlig brandfare, og den slags fejl medfører hvert år næsten 1000 brande.

Hvad du i stedet bør gøre: Hold dig fra husets elinstallationer! Lad en professionel gøre arbejdet for dig.

6. Ulovligt VVS- og kloakarbejde

Endnu en brøler, der handler om, hvad du må og ikke må. Der er regler for, hvor meget du må udføre selv. Du må eksempelvis ikke lave nye VVS-installationer eller andre lignende indgreb. Respekter reglerne, hvis du vil undgå store vandskader i huset.

Hvad du i stedet bør gøre: Læs op på reglerne om, hvad du må, før du går i gang – og lad en fagmand om resten.

7. Fugearbejde på badeværelset

En anden typisk brøler er utætheder på badeværelset. Og her er altså noget, der kan gå rigtig galt. Hvis ikke det er gjort grundigt nok, eller der er kommet ridser i vådrumsmembranen, risikerer du store skader.

Hvad du i stedet bør gøre: al gør-det-selv-arbejde i vådrum som badeværelset kræver omhyggelighed og præcision. Som hovedregel bør du derfor ikke udføre vandtætte konstruktioner i badeværelset. Endnu engang: lad en professionel om det.

8. Skjulte ledninger, vand- og varmerør

Du er i gang med, hvad der synes at være, en helt simpel ophængsopgave. Pludselig mærker du noget hårdt for enden af boremaskinen, og du når først at reagere, når skaden er sket. Du har ramt et rør eller en skjult ledning i væggen.

Hvad du i stedet bør gøre: tjek tegninger over huset, før du begynder at bore. Hvis ikke det er muligt, kan du låne en metaldetektor, hvilket kan være en god idé, hvis du skal bore i køkken eller bad, hvor der er mange vandrør.

{ 0 comments… add one }

Leave a Comment